Beweegprogramma’s

Een beweegprogramma is een trainingsprogramma voor mensen met een chronische aandoening. Het beweegprogramma richt zich voornamelijk op het bevorderen van een actieve leefstijl. Onder professionele begeleiding gaan deelnemers bewegen/sporten en wordt hen geleerd om beter met hun fysieke situatie om te kunnen gaan.
Voor diverse aandoeningen zijn er specifieke oefenprogramma’s, waarbij rekening wordt gehouden met de speciale behoefte en of beperking van elke aandoening.
Het doel van het beweegprogramma is om de kwaliteit van leven te bevorderen.
Om aan een beweegprogramma te kunnen deelnemen is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk.

Wij bieden beweegprogramma’s binnen de volgende aandachtsgebieden:

COPD (Chronisch Obstructive Pulmonal Disease)
COPD is een verzamelnaam voor chronische aandoeningen van de luchtwegen. Doelen kunnen zijn: verbetering van conditie, toename van spierkracht, afname benauwdheid tijdens inspanning en toename van het algemeen welbevinden. Ons programma is gericht op COPD Gold II. III en IV.

Diabetes mellitus II
Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een chronische stofwisselingsziekte.
Bij Diabetes is het belangrijk om regelmatig te bewegen. Dit heeft een positieve invloed op de preventie en het beloop van de ziekte, doordat de stofwisseling toeneemt. Het verhoogt de conditie, spierkracht en het algemeen welbevinden en vaak is er gewichtsafname.

Herstel en Balans
Door kanker en behandelingen hiervoor kunnen mensen last krijgen van klachten zoals; verminderde conditie, vermoeidheid, pijn, lymfoedeem, neerslachtigheid , angst of onzekerheid.
Het beweegprogramma kan mensen met kanker helpen herstellen na een operatie, chemokuur of bestralingstraject en de klachten doen verminderen.

Migranten vrouwen
Sommige Migranten vrouwen zijn vanwege hun culturele achtergrond niet gewend om veel te bewegen/sporten. Middels dit beweegprogramma laat de fysiotherapeut hen ervaren hoe fijn en belangrijk bewegen is. Het algemene doel is aanleren van een actievere levensstijl. Tevens worden individuele doelen gesteld, afhankelijk van hun klachten.

Neurorevalidatie
Neurorevalidatie  is voor mensen met hersenletsel als gevolg van een trauma, beroerte of andere medisch/erfelijke oorzaken. Het doel van neurorevalidatie is enerzijds het herleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is, anderzijds het leren behouden van functies, vaardigheden, kracht en conditie waarin herstel niet mogelijk is. De deelnemers leren de vaardigheden toe te passen in allerlei situaties. Verder leren ze  om te gaan met hulpmiddelen en voorzieningen.

Obesitas
Obesitas, ook wel vetzucht genoemd, is een chronische ziekte waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat dat deze aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s. Het belangrijkste doel van het beweegprogramma is bewegingsstimulering en het aanleren van een actieve levensstijl. Tevens werken wij samen met een diëtiste.

Perifeer vaatlijden
Perifeer vaatlijden, ook wel etalage benen genoemd, is een klacht van de bloedvaten in de benen en voeten.
Het beweegprogramma bestaat uit gesuperviseerde looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut. Looptraining is de meest effectieve manier om de klacht te verminderen of erger te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat looptraining leidt tot toename van de pijnvrije en/of maximale afstand.

Reuma
Reuma (Reumatoïde artritis) is een ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door een chronische ontsteking van meerdere gewrichten. Dit kan tot ernstige gevolgen leiden voor structuur en functie van uw lichaam. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven beïnvloed.
Bij Reuma is het belangrijk om te bewegen, het heeft een positieve invloed op het beloop van de ziekte en een preventieve werking op ziekten van hart, bloedvaten, longen, zenuwen en nieren.

Ruggroep
Lage rugpijn is een veel voorkomende aandoening. Hoewel de klachten  meestal binnen 6 weken verdwijnen, ontwikkelt 70-80% binnen een jaar opnieuw klachten. Het beweegprogramma is bedoelt voor mensen die regelmatig rugklachten ervaren. De training richt zich op preventie, het versterken van rug en buikspieren en het aanleren van een gezond houding en beweeggedrag.

Valpreventie
Vallen is een veelvoorkomend probleem bij zelfstandig wonende ouderen. Door vallen worden ouderen angstig en voorzichtiger in hun bewegen, hierdoor ontstaat beperking in de uitvoering van hun dagelijkse activiteiten. Bij verminderde activiteit kan achteruitgang van spierkracht, mobiliteit en evenwicht optreden. Daardoor wordt de kans op nogmaals vallen groter. Het trainingsprogramma is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder, die het afgelopen jaar tenminste één keer gevallen zijn. De fysiotherapeut kijkt eventueel samen met een ergotherapeut naar mogelijke probleemsituaties in en rondom het huis. Tijdens het programma wordt gericht functioneel getraind om mobiliteitsproblemen (balans, loopvaardigheid en kracht) te verbeteren. Dit kan in groepsverband en individueel.

Ziekte van Parkinson
Voor mensen met de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme is het belangrijk dat er specifiek getraind wordt. Bij deze ziekte zien we onder andere moeilijkheden met kracht, balans, beweeglijkheid of lenigheid. Ook worden er vaak problemen ervaren bij het lopen en kan er angst om te vallen ervaren worden. De training zal op al de bovengenoemde aspecten worden gericht. In deze groep treft u lotgenoten waar ook van geleerd kan worden of waarmee verhalen kunnen worden gedeeld.
Iedereen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme is vrij om deel te nemen aan de beweeggroep.