Kinderen

Fitkids
Fitkids is voor kinderen met een chronische ziekte of beperking, maar ook voor kinderen met overgewicht en een ontwikkelingsstoornis. Er wordt in kleine groepen getraind onder professionele begeleiding van Kinderfysiotherapeuten. Het kind leert dat het ondanks zijn beperking of ziekte, gewoon mee kan doen aan activiteiten en sport. Bewegen en sporten zorgt voor positieve effecten op het uithoudingsvermogen, zelfrespect en de sociale contacten.

Islim
iSlim is een traject voor jongeren van 12- 18 jaar met overgewicht.
Verschillende disciplines werken samen met de jongeren en hun ouders om een gezonde actieve leefstijl te ontwikkelen.
De jongeren werken aan het verbeteren van hun conditie, het aanpassen van het voedingspatroon, het versterken van het zelfbeeld en ze worden gecoacht om deze gedragsveranderingen in hun leven door te voeren. Aan het eind van het traject wordt toegewerkt naar een lidmaatschap bij een reguliere sportvereniging.

’t Lantaarntje
Bij Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC) ’t Lantaarntje worden kinderen tot achttien jaar met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand opgevangen en begeleid. Onze kinderfysiotherapeuten verzorgen hier de kinderfysiotherapie

De Linde
De Linde biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking en aan kinderen met een meervoudige beperking. Onze kinderfysiotherapeuten verzorgen hier de kinderfysiotherapie

Panta Rhei
De Panta Rhei is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze kinderfysiotherapeuten verzorgen op school de kinderfysiotherapie.

Beweegkriebels
Voor jonge kinderen is spelenderwijs bewegen heel belangrijk. Niet alleen de dagelijkse dingen zoals kruipen/lopen/op een stoel klimmen, maar juist heel gevarieerd bewegen legt de basis voor een gezonde motorische ontwikkeling bij jonge kinderen.  Beweegkriebels is een speciaal programma ontwikkeld voor professionals in de kinderopvang voor een beweegrijke begeleiding van het jonge kind. (0-4 jaar). Dit programma geeft handvatten aan pedagogische medewerkers voor het doen en zelf bedenken van geschikte, uitdagende en verantwoorde spel- en beweegactiviteiten. Ook ouders worden hierbij actief betrokken. Onze kinderfysiotherapeuten spelen hierin ook een rol.  In Deventer zijn we een samenwerking aangegaan met Beweegkriebels, Sportbedrijf Deventer, GGD, kinderdagverblijven/peuterspeelzalen en sportverenigingen om zo meer aandacht te krijgen voor de motorische ontwikkeling van het jonge kind.