Huisregels

Aangezien er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden voor zowel cliënten, bezoekers als de medewerk(st)ers. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • In geval van afwezigheid van de fysiotherapeut (vakantie/cursus) wordt in overleg met de patiënt voor waarneming gezorgd. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan, bellen wij u zo spoedig mogelijk op om de afspraak te verzetten.
 • Hebt u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan kunt u zich in eerste instantie richten tot uw behandelend therapeut. Hij/zij zal proberen samen met u de juiste oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal getracht worden samen met één van de praktijkhouders, door middel van een klachtenformulier, tot een aanvaardbare oplossing te komen.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; Fysiodé behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk/oefenruimte te ontzeggen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok, in de wacht- of kleedruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • Fysiodé aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Persoonsregistratie. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende fysiotherapeut of bij onze administratie.
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen op de daarvoor bestemde plaats als u de wachtruimte verlaat?
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.
 • Wij stellen het uit oogpunt van hygiëne zeer op prijs wanneer u uw eigen handdoek meebrengt voor behandelingen en tijdens het trainen/oefenen schone (sport)schoenen draagt.
 • Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden aan de balie. Voor informatie als u iets verloren bent, kunt u daar ook terecht.
 • Voor als uw administratieve vragen zijn wij telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
 • Op onze website www.fysiode.nl kunt u informatie vinden over onze praktijk betreffende o.a. specialismen, therapeuten en nieuwe ontwikkelingen.

Tenslotte:

Om optimaal resultaat van uw behandeling te krijgen, is gezamenlijke inspanning van behandelaar en patiënt noodzakelijk. Voor sommige behandelingen is het nodig dat u ook thuis oefeningen doet. Uw inzet draagt bij aan een sneller herstel.

Wij wensen u een spoedig herstel toe!