• Medisch Centrum De Hoge Hond volledig rookvrij

Met ingang van 1 februari 2019 is het Medisch Centrum
‘De Hoge Hond’ aan de Schurenstraat en de Hoge Hondstraat volledig rookvrij. In en rondom het gehele gezondheidscentrum mag niet meer worden gerookt. Het Medisch Centrum wil zo een gezonde, rookvrije leef- en werkomgeving stimuleren voor patiënten, bezoekers, medewerkers en alle anderen die zich op het terrein begeven.

 

Rookvrije generatie
Wij stimuleren hiermee dat een volgende generatie kinderen kan opgroeien zonder schadelijke gevolgen van (mee)roken en niet in de verleiding komt om te gaan roken. Zien roken doet roken! Geef kinderen het goede voorbeeld. Jaarlijks sterven 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Het initiatief voor de Rookvrije Generatie is genomen door de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Het Medisch Centrum sluit zich hierbij graag aan.

Advies
Wij adviseren u te stoppen met roken. Wij helpen u er graag bij. Voor begeleiding en advies kunt u hiervoor terecht bij uw (huis)arts, uw apotheker en de GGD. Op de website www.ikstopnu.nl vindt u informatie over de verschillende manieren van stoppen met roken.

Goede voorbeeld
Helpt u mee ons terrein rookvrij te houden?
Geef onze kinderen het goede voorbeeld.
Zelf stoppen met roken? Wij helpen graag!

 

Apotheek Cath
Tandartsen Hoge Hond
Fysiotherapie Fysiodé
Huisartsen Hoge Hond
Carinova
Dietisten Groep NL
Psychiatriepraktijk Van der Bijl
GGD IJsselland
Pactum Jeugd- en Opvoedhulp
Huid- en Laserkliniek Deventer