Epte

Epte, ook wel echogeleide percutane elektrolyse, is een innovatieve en nieuwe behandelmethode die kan worden toegepast bij chronische peesklachten. Onder geleide van echo, wordt op de plaats van de overbelasting een naald in de pees gebracht. De dunne naald is vergelijkbaar met een naald die wordt gebruikt voor acupuntuur en dry needling. Na het inbrengen, zal de naald stroom geleiden naar het te behandelen gebied. Het is een invasieve en weinig belastende behandelmethode die door echografie direct te controleren is en daardoor zeer nauwkeurig de juiste locatie behandeld kan worden.
Epte kan worden toegepast bij tennisellebogen, schouderpees-, kniepees-, of achillespees problematiek of bij een hielspoor. Voorafgaand aan de behandeling zal altijd eerst worden vastgesteld middels echo of er daadwerkelijk sprake van een peesprobleem is.
De behandeling middels Epte zal 4 tot 6x plaatsvinden en gaat altijd gepaard met een oefenprotocol om de pees terug in een optimale conditie te brengen.
Epte valt onder een behandeling fysiotherapie en wordt volledig vergoed bij een aanvullende verzekering.
De fysiotherapeuten die behandelen middels Epte zijn Jasper Pennings en Anke Kleiboer. Zij zijn beide gecertificeerde Epte therapeuten.