• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal de huidige Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP) vervangen. Bij Fysiotherapiepraktijk Fysiodé nemen we uw privacy zeer serieus en we doen er dan ook alles aan om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Als …