• Verhoging BTW tarief in 2019

Beste Fysiofitter,   Zoals u vast heeft vernomen heeft het kabinet besloten om per 1 januari 2019 het lage BTW tarief te verhogen van 6% naar 9%. Wij vallen in dit lage tarief en zijn genoodzaakt deze verhoogde belasting aan onze leden door te berekenen. Dit zal betekenen dat wij …

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal de huidige Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP) vervangen. Bij Fysiotherapiepraktijk Fysiodé nemen we uw privacy zeer serieus en we doen er dan ook alles aan om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Als …