• Beweegprogramma’s Salland Zorgverzekering

Patiënteninformatie beweegprogramma’s 2020

U hebt recht op vergoeding van maximaal één beweegprogramma per kalenderjaar, als u tot een bepaalde doelgroep behoort.

Een beweegprogramma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde en actieve leefstijl. Het is een intensief programma waar u gemotiveerd aan moet beginnen met eigen inzet en verantwoordelijkheid voor uw gezondheid. Een beweegprogramma vindt in groepsverband plaats en duurt gemiddeld drie maanden, met daarin maximaal 3 individuele behandelingen/meetmomenten en maximaal 24 groepstrainingen, afhankelijk van het beweegprogramma. U begint met een intakegesprek met uw fysiotherapeut. Hij of zij bepaalt of u in aanmerking komt voor het beweegprogramma, door onder andere een aantal testen bij u af te nemen. Deze testen kunnen u ook laten zien wat uw beperkingen zijn en wat kan worden verbeterd.

Voor wie bedoeld?

U heeft alleen recht op vergoeding als u tot één van de volgende doelgroepen behoort:

Je bent jonger dan 18 jaar, en:

  • hebt een chronische en/of langdurige aandoening;
  • hebt Obesitas met een BMI van >30 (ook als het beweegprogramma onderdeel is van een preventief programma).

U bent ouder dan 18 jaar, en:

  • heeft Diabetes Mellitus type II;
  • heeft een indicatie voor CVRM; Cardiovasculair risicomanagement;
  • heeft COPD – gold I, II of III;
  • heeft artrose van de heup en/of de knie;
  • bent ouder dan 55 jaar en heeft een indicatie voor valpreventie (o.a. bij osteoporose);
  • heeft chronische aspecifieke lage rugklachten, die minimaal drie keer per jaar terugkomen;
  • heeft Reumatoïde artritis;
  • heeft Obesitas met een BMI >30.

Vergoeding

Voor verzekerden met een ‘Plus’ of ‘Top’ polis is een beweegprogramma additioneel op de vergoeding fysiotherapie. Dit houdt in dat u een beweegprogramma vergoed krijgt naast uw 15 (plus) of 25 (top) behandelingen fysiotherapie. Verzekerden met een ‘Start’ of “Extra” polis kunnen deelnemen op basis van het maximaal aantal te vergoeden zittingen fysiotherapie uit de AV (6 of 9), waarbij een groepstraining gedeclareerd wordt als een ½ zitting. Het tekort dient de patiënt zelf contant te voldoen.

Bij aanvang van het beweegprogramma moet u aan uw zorgaanbieder een intakebijdrage betalen van € 30,- euro. Aan het eind van het door u voltooide programma krijgt u deze eigen bijdrage terug in de vorm van korting op een fysiofitabonnement. De keuze die gemaakt kan worden is of een gratis maandabonnement (4x fysiofit), danwel een korting van € 30,- op een kwartaal/jaarabonnement*. Mocht u besluiten niet deel te willen nemen aan fysiofit aansluitend aan het beweegprogramma, dan komt het intekenbedrag ten goede van de praktijk.

Waar moet u op letten?
U heeft wel een verwijzing nodig van een huisarts en bij het intakegesprek wordt u gevraagd om een deelnameformulier te ondertekenen voor deelname. Dit is om eigen inzet en verantwoordelijkheid te stimuleren.

Mocht u nog vragen hebben over de beweegprogramma’s, vraag uw fysiotherapeut er gerust naar!

* Voor een fysiofit kwartaal of jaarabonnement volgend op een volledig afgerond beweegprogramma, geldt een afwijkend tarief.